Thứ 3, 16/07/2024, 10:02[GMT+7]

IMF cần ưu tiên hỗ trợ Việt Nam về điều hành kinh tế, chuyển đổi số

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cần ưu tiên hỗ trợ Việt Nam tư vấn chính sách cho Chính phủ và các cơ quan hữu quan về điều hành kinh tế, đối phó với bối cảnh...

05.10.2022 | 08:23 AM