Thứ 7, 25/03/2023, 12:22[GMT+7]

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Chiều ngày 15/12, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban...

16.12.2022 | 02:43 AM