Thứ 2, 22/07/2024, 20:57[GMT+7]

Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 về phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, một số dự án quan trọng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 25/5, tại Nhà Quốc hội, sau khi nghe báo cáo tóm tắt và xem clip về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số...

25.05.2024 | 16:44 PM

Không tán thành giảm 2% thuế VAT đối với lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản

Cho rằng Quốc hội đã cân nhắc và loại trừ một số lĩnh vực không thật sự cần thiết ra khỏi diện áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng khi ban hành Nghị quyết...

13.05.2023 | 13:47 PM