Thứ 2, 25/09/2023, 21:22[GMT+7]

Bắc Giang: Xây dựng xã nâng cao, thôn kiểu mẫu: Tập trung cho những tiêu chí cần nguồn lực lớn

Để góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM), thời gian qua, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) chỉ đạo các địa phương huy động tối đa nguồn...

05.04.2022 | 14:58 PM

Kỳ 1: Nhà nước làm đường, người dân hiến đất

Trong khi tại một số dự án giao thông trọng điểm của tỉnh đang gặp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thì ở huyện Quỳnh...

02.08.2021 | 14:50 PM