Thứ 3, 26/09/2023, 18:57[GMT+7]

Càng đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, càng có thêm sự kiên định, kinh nghiệm

Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh Kết luận của Tổng Bí thư trong Phiên họp 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng,...

18.08.2022 | 12:02 PM