Thứ 3, 27/02/2024, 04:52[GMT+7]

Xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ

Mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” dù mới được triển khai thực hiện thí điểm ở một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh song bước...

14.10.2023 | 13:21 PM

Kiến Xương: Khởi động mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”

Hướng đến xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền thân thiện, tạo thuận lợi...

10.10.2023 | 09:24 AM