Thứ 6, 23/02/2024, 21:30[GMT+7]

Nhận diện chất thải rắn sinh hoạt khác

Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Theo đó, chất thải...

10.11.2023 | 15:40 PM