Thứ 4, 29/05/2024, 16:27[GMT+7]

Công nghệ nhận diện khuôn mặt của Việt Nam vào top thế giới

Khả năng nhận diện khuôn mặt theo góc nghiêng của Viettel AI được xếp top 4 trong số các giải pháp được đo bởi NIST. Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia...

27.02.2024 | 14:19 PM

Đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm thất lạc nhờ công nghệ nhận diện khuôn mặt

Một nam sinh Trung Quốc mất tích từ lúc 5 tháng tuổi đã được gia đình tìm thấy sau khi áp dụng công nghệ nhận diện gương mặt. Một cuộc đoàn tụ đầy xúc...

31.07.2019 | 14:48 PM

Rút tiền, mở tài khoản ngân hàng bằng nhận diện khuôn mặt

Công nghệ nhận diện khuôn mặt được ngân hàng Caixa tại Tây Ban Nha áp dụng giúp khách hàng không cần dùng thẻ.

12.06.2019 | 08:38 AM

Công nghệ nhận diện khuôn mặt đầu tiên tại trường học Mỹ

Trước sự gia tăng các vụ xả súng và bạo lực học đường, các trường công lập tại Mỹ sẽ sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và vật thể để đảm bảo an toàn...

02.06.2019 | 13:17 PM