Thứ 2, 15/04/2024, 13:42[GMT+7]

Những điểm nhấn chính sách phát triển khoa học công nghệ 2023

2023 được xem là một năm có nhiều cơ chế, chính sách quan trọng trong lĩnh vực khoa học công nghệ được hoàn thiện, thúc đẩy ứng dụng vào phát triển kinh...

03.01.2024 | 14:16 PM