Thứ 6, 23/02/2024, 21:19[GMT+7]

Những cống hiến của hai nhà khoa học Việt Nam được nhận giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp

Hai nhà khoa học Việt Nam là Hoàng Thị Giang, Tiến sĩ nghiên cứu Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam, và Trần Quang Hòa, Phó Trưởng khoa Toán – giảng viên...

20.10.2023 | 10:09 AM