Thứ 7, 22/06/2024, 10:57[GMT+7]

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế...

28.01.2024 | 16:10 PM

Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021: “Những thành tựu và dấu ấn đặc biệt”

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao phó. Các thành viên Chính phủ rất đỗi tự hào đã nỗ...

26.03.2021 | 08:50 AM

Những dấu ấn nổi bật trong công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, dưới sự lãnh đạo, sát sao của Đảng, sự ủng hộ, giám sát của Quốc hội, sự đóng góp to lớn của toàn dân,...

24.02.2021 | 08:50 AM

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra

Phát biểu bế mạc kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư...

10.08.2020 | 22:16 PM