Thứ 5, 05/10/2023, 07:09[GMT+7]

Niềm vui nhà mới

Được triển khai từ năm 2018, đến nay chương trình cho vay nhà ở xã hội (NƠXH) theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ tại Ngân hàng Chính sách xã...

26.05.2023 | 10:20 AM