Thứ 6, 31/05/2024, 04:59[GMT+7]

Hiệu quả mô hình nuôi chạch sụn ở Trọng Quan

Nhờ nhanh nhạy trong sản xuất, nắm bắt tốt xu thế thị trường, ông Trần Văn Thuật, hội viên Chi hội Nông dân thôn Vinh Hoa, xã Trọng Quan (Đông Hưng) đã...

13.03.2024 | 03:46 AM

( Bài đăng ĐT trước)Hiệu quả từ mô hình nuôi chạch sụn ở xã Trọng Quan

Đó là mô hình của ông Trần Văn Thuật, hội viên nông dân thuộc Chi hội thôn Vinh Hoa, xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Nhờ nhanh nhạy trong...

01.01.1970 | 08:00 AM

Hiệu quả từ mô hình nuôi chạch sụn ở xã Trọng Quan

Đó là mô hình của ông Trần Văn Thuật, hội viên nông dân thuộc Chi hội thôn Vinh Hoa, xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Nhờ nhanh nhạy trong...

01.01.1970 | 08:00 AM