Thứ 2, 15/04/2024, 07:50[GMT+7]

Tăng thu nhập nhờ nuôi tôm công nghệ cao

Thành lập năm 2021, HTX Thanh niên nuôi trồng thủy sản và dịch vụ thương mại Tiến Đạt (Thái Thụy) chứng minh việc nông dân ứng dụng công nghệ cao trong...

06.11.2023 | 09:49 AM

Tiền Hải: Nuôi tôm công nghệ cao giúp nông dân làm giàu

Những năm gần đây, huyện Tiền Hải đã tích cực tuyên truyền người dân nuôi trồng thủy sản mở rộng diện tích nuôi tôm công nghệ cao để từng bước nâng cao...

18.09.2023 | 10:16 AM

Nhật Bản hợp tác tỉnh Tiền Giang nuôi tôm công nghệ cao

Ngày 3/11, tại Tiền Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đã ký Ý định thư hợp tác với Tổ chức phát triển công nghệ công nghiệp và...

04.11.2022 | 09:18 AM

Làm giàu từ nuôi tôm công nghệ cao trong nhà lưới

Anh Nguyễn Văn Thức ở xã Nam Thắng (Tiền Hải) từ lâu được biết đến là người năng nổ, nhiệt tình với các hoạt động của địa phương. Trong phát triển kinh...

20.09.2021 | 10:12 AM