Thứ 4, 19/06/2024, 18:23[GMT+7]

Thái Bình: Cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản vụ xuân hè đạt trên 50%

Theo kế hoạch, vụ xuân hè năm 2024 tỉnh Thái Bình cải tạo 12.496,11 ha ao đầm nuôi trồng thủy sản. Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nuôi trồng thủy...

13.03.2024 | 10:00 AM

Tiền Hải: Cải tạo đạt trên 40% diện tích nuôi trồng thủy sản vụ xuân hè

Năm 2024, huyện Tiền Hải duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản với 5.142ha, trong đó diện tích nuôi thủy sản nước ngọt 1.032ha, nước lợ 2.086ha, nuôi ngao...

07.03.2024 | 17:17 PM

Tiền Hải: Nguồn vốn Hội Nông dân thúc đẩy nuôi trồng thủy sản

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Tiền Hải đã tạo điều kiện cho các hội viên, đặc biệt là các hộ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản được vay vốn từ nguồn quỹ...

29.02.2024 | 14:58 PM

Kiến Xương đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản

Những năm qua huyện Kiến Xương đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản, khuyến khích người dân mở rộng diện tích, áp dụng khoa học...

28.01.2024 | 17:58 PM

Ứng dụng công nghệ internet vạn vật trong nuôi trồng thủy sản

Các nhà khoa học thuộc Viện CNTT đã nghiên cứu xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ Internet vạn vật để giám sát tự động một số thông số chất lượng nước...

03.09.2023 | 23:28 PM

Thái Thụy: Bảo đảm an toàn nuôi trồng thủy sản mùa mưa bão

Nuôi trồng thủy sản (NTTS) được coi là một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế biển của huyện Thái Thụy. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn sản xuất, phòng...

26.08.2023 | 19:11 PM

Hưng Hà: Chú trọng bảo đảm an toàn nuôi trồng thủy sản mùa mưa bão

Những năm gần đây, nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hưng Hà trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả, làm giàu cho nhiều người dân. Song mỗi...

13.07.2023 | 21:02 PM

Tiền Hải: Tập trung cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy sản

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nuôi trồng thủy sản (NTTS) vụ xuân hè, huyện Tiền Hải đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương tích cực hướng...

03.03.2023 | 09:56 AM

Đông Minh: Nâng cao giá trị nuôi trồng thủy sản

Thời gian qua, với nhiều giải pháp đồng bộ trong nuôi trồng thủy sản (NTTS), xã Đông Minh (Tiền Hải) đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hiệu quả kinh tế...

18.02.2023 | 16:12 PM

Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nuôi trồng thủy sản

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nuôi trồng thủy sản (NTTS) vụ xuân hè năm 2023, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tích cực hướng...

18.01.2023 | 09:20 AM

Vũ Bình: Tận dụng lợi thế đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản

Những năm gần đây, xã Vũ Bình (Kiến Xương) tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân đầu tư mở rộng diện tích, nâng cấp hệ thống ao nuôi, phát triển nuôi...

26.12.2022 | 08:36 AM

Nam Cường: Nâng cao giá trị nuôi trồng thủy sản

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nghề nuôi trồng thủy sản (NTTS), xã Nam Cường (Tiền Hải) đã có nhiều giải pháp thiết thực, tạo chuyển biến trong...

06.12.2022 | 08:39 AM

Kiến Xương duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản đạt trên 1.260ha

Hiện nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Kiến Xương đạt trên 1.260ha; trong đó diện tích nuôi nước ngọt 1.169ha, diện tích nuôi...

23.09.2022 | 14:56 PM

Ứng dụng công nghệ vượt trội hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

Ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất các các chế phẩm sinh học giúp nông dân nâng cao chất lượng sản xuất, giảm chi phí, giảm được phát thải, chăn nuôi...

20.08.2022 | 09:28 AM

Tiền Hải: Bảo đảm an toàn nuôi trồng thủy sản mùa mưa bão

Để bảo đảm an toàn nuôi trồng thủy sản (NTTS) trong mùa mưa bão, huyện Tiền Hải đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực.

04.08.2022 | 08:52 AM