Thứ 5, 23/05/2024, 05:53[GMT+7]

Phà chạy bằng hydro lỏng đầu tiên trên thế giới

Cơ quan Hàng hải Na Uy vừa cấp phép hoạt động cho MF Hydra, chiếc phà chạy bằng hydro lỏng đầu tiên trên thế giới.

05.04.2023 | 08:54 AM