Thứ 7, 18/05/2024, 08:52[GMT+7]

AI tạo video Sora sắp được phát hành rộng rãi

OpenAI cho biết Sora, công cụ tạo video từ văn bản, sẽ được thương mại hóa trong vài tháng tới với chi phí tương tự Dall-E.

15.03.2024 | 10:19 AM