Thứ 5, 23/03/2023, 22:02[GMT+7]

Thái Bình: Hướng mục tiêu phát triển đô thị bền vững

Đô thị hóa là xu thế tất yếu đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Những năm gần đây, cơ chế, chính sách về phát triển đô thị của nước...

19.12.2022 | 08:51 AM