Thứ 5, 28/09/2023, 17:29[GMT+7]

Nhiều giải pháp phát triển BHYT hộ gia đình

BHYT hộ gia đình là loại hình bảo hiểm mang ý nghĩa chia sẻ cộng đồng, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội cũng như bảo vệ, chăm sóc...

28.12.2021 | 18:37 PM