Thứ 5, 23/03/2023, 21:42[GMT+7]

Tiền Hải: Phát triển chăn nuôi bền vững

Những năm gần đây, huyện Tiền Hải tích cực khuyến khích các hộ nông dân mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung quy mô trang trại. Qua...

30.11.2022 | 08:07 AM