Thứ 5, 18/04/2024, 23:16[GMT+7]

Vũ Thư: Phát triển hạ tầng giao thông để thu hút đầu tư

Hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối là điều kiện thuận lợi để người dân tham gia giao thông, giao thương phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa, từ đó...

21.08.2023 | 10:48 AM

Kỳ 1: Nhà nước và nhân dân cùng làm

Những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Quỳnh Phụ có bước phát triển vượt bậc, vươn lên trở thành cực tăng trưởng kinh tế mới của tỉnh. Yếu tố...

22.06.2023 | 10:28 AM