Thứ 4, 21/02/2024, 12:02[GMT+7]

Hòa Bình: Phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), những...

24.10.2023 | 08:49 AM