Thứ 5, 23/03/2023, 08:58[GMT+7]

Kiến Xương: Phát triển thương mại, dịch vụ

Khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có và đẩy mạnh thu hút đầu tư, huyện Kiến Xương thực hiện nhiều giải pháp phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn,...

29.11.2022 | 08:31 AM

Tân Phong: Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ

Khai thác triệt để lợi thế địa bàn tiếp giáp thành phố Thái Bình, những năm qua, xã Tân Phong (Vũ Thư) tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các tổ chức,...

23.09.2022 | 08:42 AM