Thứ 7, 10/06/2023, 15:39[GMT+7]

Thái Thụy: Phát triển và giữ vững kết quả bao phủ BHYT học sinh

Với giải pháp được BHXH huyện Thái Thụy triển khai đồng bộ và kịp thời, hàng năm huyện luôn đạt tỉ lệ 100% số trường, 100% số học sinh tham gia BHYT. Qua...

26.09.2022 | 19:45 PM