Thứ 4, 21/02/2024, 11:50[GMT+7]

Doanh nghiệp tận dụng các FTA để phát triển và hội nhập

Tận dụng những cơ hội các hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại, mỗi doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đã phát triển mở rộng được thị...

18.11.2023 | 11:33 AM

Đổi mới công nghệ để phát triển và hội nhập

Trước sức ép của thị trường quốc tế, sự cạnh tranh về nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, Công ty TNHH May Thanh Anh J&B (xã Nam Cao,...

12.10.2023 | 10:00 AM