Thứ 6, 23/02/2024, 20:42[GMT+7]

Khu công nghiệp Hải Long vừa được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1370/QĐ-TTg, quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công...

11.11.2022 | 16:06 PM

Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về một số dự án HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư

Chiều ngày 2/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về một số dự án HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương...

02.06.2022 | 19:33 PM

Phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, sáng 28/7, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương...

30.07.2021 | 10:04 AM