Thứ 7, 20/07/2024, 19:37[GMT+7]

Lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính...

23.08.2023 | 22:02 PM

Cần đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn tư vấn, thẩm định quy hoạch

Để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Bộ Xây dựng và các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến...

04.11.2022 | 15:03 PM

Việt Nam khẳng định cam kết mạnh mẽ về khắc phục thẻ vàng IUU

Ngày 28/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và...

29.10.2022 | 08:47 AM

Phải bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt theo đúng chỉ đạo của Chính phủ

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các địa phương rút kinh nghiệm, tránh đặt ra các quy định “cứng nhắc” liên quan đến lưu thông hàng hóa, gây khó khăn,...

14.09.2021 | 08:36 AM

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

27.05.2021 | 08:34 AM