Thứ 4, 22/05/2024, 15:20[GMT+7]

Phấn đấu đến năm 2030, cả nước hoàn thành 1.062.200 căn hộ nhà ở xã hội

Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" đặt mục tiêu phấn...

08.04.2024 | 16:08 PM

Phấn đấu đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 30m2 sàn/người

Ngành xây dựng đặt mục tiêu, đến năm 2030 diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt khoảng 30m2 sàn/người; tỷ lệ nhà ở kiên cố trên toàn quốc đạt...

13.03.2024 | 15:02 PM

Phấn đấu đến năm 2030, phát triển 1 triệu ha rừng trồng sản xuất gỗ lớn

Theo Kế hoạch “Phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024 - 2030”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu chung phát triển vùng...

06.03.2024 | 14:36 PM