Thứ 3, 21/03/2023, 08:12[GMT+7]

Kiến Xương: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường

Sáng ngày 28/7, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Kiến Xương phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền,...

28.07.2022 | 17:56 PM

Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Ngay từ đầu năm, để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, công...

08.02.2021 | 10:12 AM

Hội nghị phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ATGT

Sáng ngày 19/12, tại Sở Giáo dục và Đào tạo diễn ra hội nghị phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ...

19.12.2020 | 20:27 PM