Thứ 3, 16/07/2024, 09:59[GMT+7]

Kỷ niệm 203 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2023)

Phơ-ri-đơ-rích Ăng-ghen (Friedrich Engels) là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản, người đã cùng Các Mác (Karl Marx) xây dựng nên lý...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tư tưởng của Ph.Ăng-ghen soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ph.Ăng-ghen (1820-1895) là một nhà khoa học, triết học và một nhà lý luận chính trị người Đức. Với trí tuệ uyên bác, tinh thần khoa học cần mẫn và phẩm...

28.11.2023 | 08:43 AM

Ph.Ăng-ghen với sự nghiệp giải phóng người lao động và sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta

Ph.Ăng-ghen (Friedrich Engels) sinh ngày 28/11/1820 ở thành phố Barmen, tỉnh Rhein, Vương quốc Phổ (thuộc đế chế Đức), mất ngày 5/8/1895 tại làng Yoking...

28.11.2022 | 09:55 AM