Thứ 3, 03/10/2023, 11:25[GMT+7]

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh

Ngày 8/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh.

09.01.2022 | 08:14 AM