Thứ 7, 20/07/2024, 19:45[GMT+7]

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bế mạc tại Hội trường vào sáng 18/5.

18.05.2024 | 18:34 PM

Thông cáo số 3, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ năm, ngày 18/1/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 3, cũng là ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Nhà...

18.01.2024 | 16:59 PM

Tiếp tục chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai hiệu quả công tác đối ngoại

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, bên cạnh quán triệt sâu sắc các tư tưởng chỉ đạo và định hướng chiến lược về đối ngoại của Đảng và Nhà nước,...

23.12.2023 | 20:42 PM

Thông cáo số 23 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, ngày 29/11/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 23, cũng là ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội dưới...

30.11.2023 | 08:34 AM

Quốc hội dự kiến tổ chức kỳ họp bất thường vào tháng 1/2024

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Quốc hội dự kiến sẽ tổ chức kỳ họp bất thường vào đầu năm sau để xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan...

29.11.2023 | 17:46 PM

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

08.10.2023 | 19:21 PM

Đổi mới tư duy, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành

Chiều 9/1, tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV đã bế mạc sau 4 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm...

09.01.2023 | 20:00 PM

Quốc hội yêu cầu khắc phục tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước

Đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trong chỉ đạo, điều hành với những kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh...

15.11.2022 | 17:08 PM

Hôm nay ngày 15/11, bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Hôm nay, 15/11, Quốc hội bước vào ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4, tiến hành biểu quyết thông qua 1 luật và 6 nghị quyết, cho ý kiến về 1 dự án...

15.11.2022 | 08:44 AM

Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4

Trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 6 nghị quyết, 4 luật và thảo luận, cho ý kiến về 2 dự án luật khác.

14.11.2022 | 08:25 AM

Thông cáo báo chí về phiên bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 9/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc sau 7 ngày làm việc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

09.10.2022 | 18:32 PM

Thông cáo số 18 Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, ngày 15/6/2022, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 18 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

15.06.2022 | 21:26 PM

Thông cáo báo chí về phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp phiên bế mạc tại Hội trường.

07.10.2021 | 17:11 PM

Thông cáo báo chí về phiên bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 8/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

09.07.2021 | 08:10 AM

Thông cáo báo chí về Phiên bế mạc của Đại hội XIII của Đảng

Sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên bế mạc.

01.02.2021 | 15:33 PM