Thứ 7, 20/07/2024, 16:35[GMT+7]

Một số nội dung đăng ký và quản lý hộ tịch khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 ngày 11/2/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình,...

06.04.2020 | 10:27 AM