Thứ 7, 23/09/2023, 13:39[GMT+7]

Hướng dẫn số 1881/SYT-NVY về việc quản lý người đến, về tỉnh Thái Bình trong tình hình mới phòng, chống dịch Covid-19

Hướng dẫn số 1881/SYT-NVY ngày 5/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Thái Bình về việc quản lý người đến, về tỉnh Thái Bình trong tình hình mới phòng, chống dịch...

06.09.2021 | 10:52 AM