Thứ 7, 30/09/2023, 12:26[GMT+7]

Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 72/NQ-CP ngày 6/5/2023 về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

08.05.2023 | 08:36 AM

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét giảm thuế VAT về 8%

Chính phủ vừa đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% về 8% để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

04.05.2023 | 10:37 AM