Thứ 6, 19/04/2024, 00:35[GMT+7]

Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc, ông Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội...

07.04.2024 | 17:39 PM

Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt...

12.12.2023 | 16:00 PM

Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua duy trì xu thế phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực. Những năm gần...

17.10.2023 | 09:44 AM

Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

15.09.2023 | 21:39 PM

Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF)...

25.06.2023 | 16:07 PM

Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban...

30.10.2022 | 20:11 PM