Thứ 7, 25/03/2023, 11:07[GMT+7]

Quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc

Trong những năm qua, thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc liên tục phát triển bởi cơ cấu xuất nhập khẩu của hai nước bổ sung cho nhau và ít có sự cạnh...

05.12.2022 | 09:41 AM

Quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc

Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam với các mặt hàng mang tính bổ trợ, bổ sung cao. Trong giai đoạn 2000-2020, kim ngạch thương...

13.12.2021 | 10:56 AM