Thứ 7, 20/07/2024, 16:12[GMT+7]

Quy hoạch Đồng bằng sông Hồng: Một số mục tiêu kinh tế đến năm 2030

Đến năm 2030, đời sống vật chất, tinh thần của dân trong vùng được nâng cao, dẫn đầu cả nước; là trung tâm giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao của...

29.05.2024 | 14:40 PM