Thứ 7, 23/09/2023, 14:34[GMT+7]

Về việc phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư Dự án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại Khu thiết chế công đoàn xã Song An, huyện Vũ Thư

Quyết định số 190/QĐ-UBND, ngày 3 tháng 2 năm 2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư Dự án phát triển nhà ở xã hội cho công...

06.02.2023 | 12:23 PM