Thứ 6, 31/03/2023, 20:39[GMT+7]

Thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil ngày càng hiệu quả

Ngày 6/2, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Brazil, Ngài Fernando Apparício da Silva chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công...

07.02.2023 | 10:54 AM

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

18.01.2023 | 20:41 PM