Thứ 5, 23/03/2023, 22:04[GMT+7]

Quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm liên tục

Từ ngày 1/7/2023, người bệnh phải có chi phí đồng chi trả của những đợt khám, chữa bệnh đúng tuyến trước đó trong năm lớn hơn 10,8 triệu đồng thì mới...

21.12.2022 | 16:02 PM