Thứ 5, 20/06/2024, 14:07[GMT+7]

OpenAI ra mô hình AI 'giống con người' miễn phí

GPT-4o, AI mới nhất của OpenAI có thể nhìn, nghe, nói với thời gian phản hồi gần như lập tức và sẽ được triển khai miễn phí vài tuần tới.

14.05.2024 | 11:01 AM