Thứ 7, 15/06/2024, 17:46[GMT+7]

Thái Bình: Đến ngày 10/5, lúa trỗ được khoảng 30.000ha

Đợt phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và một số sâu bệnh hại khác trên lúa xuân lần 2 được các địa phương trong tỉnh thực hiện từ ngày 4 - 8/5. Tổng...

09.05.2024 | 18:02 PM

Phòng trừ sâu cuốn lá trên lạc xuân

Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh gieo trồng được 14.580ha cây màu xuân, bằng 97,2% kế hoạch; trong đó diện tích lạc xuân đạt 2.180ha.

01.04.2020 | 14:06 PM