Thứ 2, 20/03/2023, 16:29[GMT+7]

Thiết bị đầu tiên chuyển suy nghĩ thành câu nói

Lần đầu tiên trong ngành y tế, các nhà nghiên cứu đã khai thác thành công sóng não của một người đàn ông bị liệt và biến những gì ông muốn nói thành câu...

19.07.2021 | 09:47 AM

Mũ điều khiển máy tính bằng sóng não

Mũ điều khiển suy nghĩ được nhóm nghiên cứu Trung Quốc chế tạo, có khả năng giải mã các điện não đồ cực yếu, thực hiện lệnh của não bộ chỉ trong 1,7...

18.10.2020 | 15:02 PM