Thứ 2, 20/03/2023, 16:39[GMT+7]

Tuyên dương 47 công trình, sản phẩm sáng tạo trẻ xuất sắc toàn quốc

Từ 305 hồ sơ đề cử trên cả nước gửi tham dự, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã bình xét, lựa chọn 47 công trình, sản phẩm tiêu biểu trên...

05.12.2022 | 08:37 AM