Thứ 2, 22/07/2024, 20:51[GMT+7]

Tiền Hải sẵn sàng diễn tập chiến đấu cấp xã khu vực phòng thủ năm 2023

Huyện Tiền Hải chuẩn bị tổ chức diễn tập chiến đấu cấp xã khu vực phòng thủ năm 2023. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời...

28.10.2023 | 15:03 PM