Thứ 3, 16/04/2024, 20:38[GMT+7]

Thái Thụy: Sẵn sàng sản xuất vụ xuân

Năm 2024, với quyết tâm phấn đấu vụ xuân có năng suất và sản lượng cao, huyện Thái Thụy chỉ đạo các địa phương hỗ trợ nông dân về giống, vật tư sản xuất,...

19.01.2024 | 08:59 AM