Thứ 4, 29/03/2023, 19:22[GMT+7]

Vũ thư: Triển khai Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Sáng ngày 3/8, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và...

03.08.2022 | 16:55 PM