Thứ 7, 10/06/2023, 14:00[GMT+7]

Chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/2/2023 chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, ngày...

02.03.2023 | 06:48 AM