Thứ 2, 20/05/2024, 19:07[GMT+7]

Nam Hải: Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Nam Hải (Tiền Hải) luôn nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng,...

01.04.2024 | 07:28 AM

Mê Linh (Hà Nội) huy động sức dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Sau hơn 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay toàn huyện Mê Linh (Hà Nội) có 16/16 xã đạt chuẩn và đạt 9/9 tiêu chí huyện...

19.02.2023 | 16:47 PM

Hà Nội: Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bên cạnh nguồn vốn bố trí từ ngân sách nhà nước, nhân dân các làng quê khu vực ngoại...

08.07.2022 | 17:59 PM

Tiên Yên (Quảng Ninh) phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao

Tiên Yên luôn xác định: Người dân là chủ thể và mục tiêu của chương trình xây dựng NTM. Nhờ huy động được sức dân, chương trình xây dựng NTM ở huyện Tiên...

20.04.2022 | 11:24 AM

Quảng Ninh huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Có thể thấy khẳng định chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của Quảng Ninh luôn đạt kết quả cao. Đến nay đã có 92/98 xã trên địa bàn toàn tỉnh đạt...

02.12.2021 | 17:33 PM

T.P Sông Công (Thái Nguyên): 'Dân vận khéo' khơi sức dân

Thực hiện lời Bác dạy 'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công', những năm qua, công tác dân vận luôn được hệ thống chính trị T.P Sông Công (Thái Nguyên)...

22.11.2021 | 17:03 PM

Lấy sức dân lo cho dân

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh 'đem tài dân, sức dân làm lợi cho dân', những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đẩy...

07.09.2021 | 14:22 PM

Yên Sơn: Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Ðảng, Nhà nước đã được huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) cụ thể hóa bằng những giải pháp phù hợp, khơi dậy...

14.07.2021 | 17:05 PM

Xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới: Huy động sức dân, nhân rộng điển hình

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là mục tiêu, động lực thúc đẩy KT-XH phát triển, trong quá trình xây dựng nông thôn mới...

28.04.2021 | 09:55 AM

Bắc Kạn: Huyện Bạch Thông khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới

Bạch Thông là huyện đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bắc Kạn. Đây cũng là huyện đầu tiên ở Bắc Kạn có xã đạt chuẩn nông thôn mới và...

13.04.2021 | 14:54 PM

Hưng Yên: Khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Sau 10 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Hưng Yên đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả không chỉ góp phần nâng cao chất lượng...

08.04.2021 | 17:09 PM

Hà Nam: Khơi sức dân xây nông thôn mới

Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Hà Nam đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,...

12.01.2021 | 13:53 PM

Sơn Tây: Bí quyết từ huy động sức dân

Thực tiễn xây dựng nông thôn mới (NTM) ở không ít địa phương cho thấy nơi nào huy động được trí tuệ, tâm huyết, tiền của, công sức của người dân cùng với...

09.01.2020 | 16:23 PM

Khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Nhờ biết khơi dậy sức dân với phương châm “lấy sức dân lo cuộc sống cho dân”, cấp ủy, chính quyền xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo...

28.12.2019 | 14:57 PM